Izjava o privatnosti / GDPR / Zaštita podataka

Kompanije Dijamant d.o.o., Maršala Tita 30 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno odredbama čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 106/12. – pročišćeni tekst) te odredbama čl. 7. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) obavještava sve korisnike u se odnosu na obradu osobnih podataka donosi

Izjava o privatnosti

Vrijedi od: svibanj 2018. Ova se Izjava o privatnosti odnosi na Društvo i sve njegove internetske stranice i druge aplikacije. Ova Izjava o privatnosti opisuje kako prikupljamo i koristimo informacije koje mogu uključivati osobne podatke koje pružate na našim internetskim stranicama i koje uključuju internetske stranice ili aplikacije dostupne preko interneta. Također opisuje dostupne izbore u vezi s našim korištenjem vaših osobnih podataka i načinom na koji možete pristupiti i ažurirati te podatke. Ova Izjava o privatnosti smatra se dodatkom odredbama Općih uvjeta Društva. Ova Izjava o privatnosti objavljena je na stranici www.poliklinikadijamant.ba.com i primjenjuje se na bilo koje i sve korisnike usluga Društva u pogledu privatnosti, posebice u pogledu Zakona o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Prikupljanje Podataka

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo uključuju: vaše ime, prezime, e–adresu, telefonski broj i kućnu adresu.

Svrhe obrade

Vaše podatke koristimo u sljedeće svrhe: Marketinške aktivnosti Vaše podatke koristimo i u marketinške svrhe, u onoj mjeri u kojoj zakon to dopušta. Kada koristimo vaše osobne podatke u izravne marketinške svrhe (npr. komercijalna glasila i marketinške obavijesti o novim proizvodima i uslugama ili drugim ponudama za koje smatramo da će vas zanimati), uključujemo poveznicu za odjavu od primanja istih ako ne želite da vam ih nastavimo slati. Ostale komunikacije Ovisno o podatcima koje ste nam dali, možemo vas kontaktirati e–poštom, poštom, telefonom ili SMS–om. Može postojati nekoliko razloga za to. a. Po potrebi ćemo preuzeti i odgovarati na vaše zahtjeve. c. Kada koristite naše usluge, možemo vam poslati upitnik ili poziv za pisanje recenzije o vašem iskustvu s našom internetskom stranicom. Vjerujemo da je ta dodatna usluga korisna i vama i nama jer na temelju vaših povratnih informacija možemo poboljšati svoju internetsku stranicu. Nikada nećemo obrađivati osobne podatke u automatskom odlučivanju koje bi vas stavilo u podređeni položaj naspram drugih privatnih osoba.

Pravni temelji

Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu prije obrađivanja vaših osobnih podataka u izravne marketinške svrhe. Ako je to propisano važećim zakonom, zatražit ćemo vašu privolu. U svakom trenutku možete povući svoju privolu tako da nas kontaktirate na bilo koju od adresa navedenih na kraju ove Izjave o privatnosti. Ako se želite usprotiviti obradi podataka navedenoj pod C – F, a nije vam dostupan izravan mehanizam za odustajanje (primjerice u postavkama vašeg korisničkog računa) u primjenjivom opsegu, molimo, kontaktirajte info@cee.hr Dijeljenje podataka To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, podatci za kontakt, podatci o plaćanju i bilo koje preferencije ili zahtjevi za uslugama koje ste naveli prilikom narudžbe dostave. Dijelimo vaše podatke s našim kooperantima koji uključuju prijevozničke tvrtke i samostalne trgovce samo za potrebe obrade pošiljke od prihvata do dostave i svih popratnih aktivnosti koje bi to moglo podrazumijevati (uključujući, ali ne ograničavajući se na službu za korisnike). Ne prodajemo niti iznajmljujemo vaše podatke.

Nadlezna tijela

Osobne podatke otkrivamo tijelima kaznenog progona i drugim vladinim tijelima ako je to određeno zakonom ili je strogo nužno za sprječavanje, otkrivanje ili progon kaznenih djela i prijevare.

Međunarodni prijenosi podataka

Prijenos osobnih podataka opisanih u ovoj Izjavi o privatnosti može uključivati inozemni prijenos osobnih podataka u zemlje čiji zakoni o zaštiti osobnih podataka nisu opsežni kao zakoni zemalja unutar Europske unije. Kada to zahtijeva europsko pravo, slat ćemo osobne podatke samo onim primateljima koji nude prikladnu razinu zaštite podataka. U tim situacijama sklapamo ugovore kojima osiguravamo da su vaši osobni podatci i dalje zaštićeni u skladu s europskim standardima. Na dolje navedeni kontakt možete tražiti uvid u te stavke ugovora.

Zadržavanje podataka

Zadržat ćemo vaše podatke, koji mogu uključivati i osobne podatke, ako smatramo potrebnim kako bismo vam pružili uslugu, djelovali u skladu s primjenjivim zakonima, rješavali sporove s bilo kojom strankom i kako bismo osigurali redovito poslovanje te otkrili i spriječili prijevare ili druge nelegalne radnje. Svi osobni podatci koje zadržavamo bit će obrađeni u skladu s ovom Izjavom o privatnosti. Ako imate pitanja o specifičnom razdoblju zadržavanja određenih vrsta osobnih podataka o vama koje obrađujemo, molimo, kontaktirajte nas na kontakte navedene u nastavku. Dostavni podatci iz našeg osnovnog logističkog računalnog sustava arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 18 mjeseci računajući od mjeseca nakon što je pružena usluga. Dostavni podatci iz naših sustava za obavješćivanje koji vam mogu slati podatke o dostavi arhiviraju se (što znači da se vaši osobni podatci brišu iz sustava) automatski nakon razdoblja od 60 dana ili manje.

Vaše mogućnosti i prava

Želimo da imate kontrolu nad načinom na koji koristimo vaše osobne podatke. To možete učiniti na sljedeće načine: možete od nas zatražiti kopiju osobnih podataka koje o vama čuvamo možete nas obavijestiti o promjenama vaših osobnih podataka ili od nas zatražiti da ispravimo osobne podatke koje o vama čuvamo u određenim situacijama možete od nas zatražiti da izbrišemo ili blokiramo ili ograničimo obradu osobnih podataka koje o vama čuvamo ili uputiti pritužbu na način na koji koristimo vaše osobne podatke u određenim situacijama od nas također možete zatražiti da osobne podatke koje ste nam dali pošaljemo trećoj strani. U slučaju kada upotrebljavamo vaše osobne podatke na temelju vaše privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući tu privolu u skladu s primjenjivim zakonom. Nadalje, u slučaju da obrađujemo vaše osobne podatke na temelju zakonitog ili javnog interesa, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti pritužbu na korištenje vaših osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonom. Pouzdajemo se u vas da ćete se pobrinuti da vaši osobni podatci budu potpuni, točni i ažurirani. Molimo, odmah nas obavijestite o izmjenama ili nepravilnostima vaših osobnih podataka tako što ćete nas kontaktirati na info@cee.hr. Obradit ćemo vaš zahtjev u skladu s primjenjivim zakonima.

Pitanja ili pritužbe

Ako imate pitanja ili pritužbe u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neka od prava koja imate u skladu s ovom obavijesti, slobodno nas kontaktirajte na poliklinikadijamant@gmail.com. U slučaju pitanja ili pritužbi također možete kontaktirati lokalno tijelo zaduženo za zaštitu podatka.